Schone energie, iedereen wil hier natuurlijk gebruik van maken, maar wat zijn de mogelijkheden bij het gebruiken van een energievergelijker en kosten besparen

Onder schone energie wordt verstaan elektriciteit die met industriële middelen wordt opgewekt en weinig tot geen schadelijke broeikasgassen produceert. Zo distribueren leveranciers van schone energie ofwel de elektriciteit die zij uit hun zonne- en windmolenparken produceren, ofwel verkopen zij kleine Read More …