Schone energie, iedereen wil hier natuurlijk gebruik van maken, maar wat zijn de mogelijkheden bij het gebruiken van een energievergelijker en kosten besparen

Onder schone energie wordt verstaan elektriciteit die met industriële middelen wordt opgewekt en weinig tot geen schadelijke broeikasgassen produceert. Zo distribueren leveranciers van schone energie ofwel de elektriciteit die zij uit hun zonne- en windmolenparken produceren, ofwel verkopen zij kleine opwekkingsinstallaties (SGU’s) aan klanten tegen een lagere prijs. Je kunt dit bedingen door gebruik te maken van een energievergelijker, maar er zitten wat haken en ogen aan.

De prijsaftrek is gelijk aan de waarde van de zonne-energiecredits die het bedrijf kan krijgen van de kleinschalige technologiecertificaten (STC’s) van elke eenheid, die het aantal SGU’s bepalen dat de leverancier kan installeren. Populaire types van kleine productie-eenheden zijn onder andere een zonnepaneelinstallatie met omvormer, een windsysteem van 10 KW en een miniwaterstroomgenerator.

Feed-In-tarieven en slimme meters voor hernieuwbare elektriciteit

Ook wel bekend als een zonne-bonusregeling of een terugkoopprogramma in sommige staten, feed-in tarieven stellen consumenten in staat om te verdienen aan hun kleinschalige duurzame energiesystemen. Sommige energiedetaillisten bieden aan om hernieuwbare elektriciteit van hun consumenten te kopen tegen concurrerende prijzen, afhankelijk van de voorwaarden van hun tariefregeling.

Er zijn genoeg markttarieven beschikbaar voor hernieuwbare energie

De markttarieven variëren ook van staat tot staat vanwege de zoneringsregels, die rekening houden met de nabijheid van het zonnepaneelsysteem tot de evenaar. Uiteraard ontvangen zonnestroomgeneratoren die op daken van gebouwen in de zones 2 en 3 van de REC-zonekaart zijn geïnstalleerd, meer zonlicht dan die in zone 4.

  • Het gebruik van een elektronische slimme meter verhoogt de efficiëntie waarmee de consument zijn elektriciteitsvoorziening gebruikt en volgt. Moderne soorten stroommeters bestaan uit microcontrollers die zorgen voor databeveiliging via draadloze netwerken en adaptieve connectiviteit met andere apparaten met verschillende besturingssystemen.
  • Zeker, een digitale meter verschilt van de omvormer die zonnepanelen nodig hebben om de in- en uitstroom van elektrische stroom te regelen. Een slimme elektriciteitsmeter geeft een eigenaar van een off-grid systeem een nauwkeurige telling van gebruikte en ongebruikte energie, die ook in aanmerking komt voor een terugkoopregeling.

Factoren die de besparing van schone energie kunnen beïnvloeden

De maandelijkse besparingen door het gebruik van kleinschalige systemen kunnen variëren op basis van huidige en toekomstige factoren. Vanaf nu verminderen concurrerende prijzen onder energiedetailhandelaren en de tarieven voor het gebruik in bepaalde gebieden, die lagere tarieven krijgen voor elektriciteit die tijdens de daluren wordt gebruikt, het verschil in kosten tussen de aankoop van energie bij een leverancier en de productie van energie via een SGU. Over het algemeen laten leveranciers hun klanten een zonne-energie-kit kopen tegen een lagere prijs in ruil voor Hernieuwbare Energie Certificaten (REC’s) die gelijk zijn aan de verwachte output en opslagcapaciteit van de kleine productie-eenheid.